เราได้ติดต่อกับชายคนหนึ่งซึ่งได้ลงใน Web ว่ามีขนาดพิเศษและมีน้ำอดน้ำทนพิเศษ จนกระทั่งคุยกันทางโทร
ศัพท์และรู้ที่ทำงานดิฉันกับแฟนจึงขับรถไปหาคุณชยันต์ ถึงที่ทำงานโชคดีค่ะ คุณชยันต์ อยู่พอดีดิฉันและแฟน
จึงแนะนำตัวให้คุณชยันต์ ทราบคุณชยันต์ ดีใจมากเลยค่ะ และให้การตอนรับเป็นอย่างดี แต่เราคุยกันได้ไม่นาน
เพราะสถานที่ไม่อำนวย แฟนดิฉันจึงนัดให้คุณชยันต์ไปหาที่บ้านเราเย็นวันนั้นหลังเลิกงาน ดิฉันและแฟน
กลับถึงบ้าน ก็เตรียมทำอาหารต้อนรับคุณชยันต์ทั้งเหล้าเบียร์กับแกล้มหลายอย่างปรากฏว่าเมื่อคุณชยันต์ มาถึง
คุณชยันต์ไม่ทาน ขอทานแต่น้ำอัดลมเราคุยกันอย่างสนิทสนมเป็นกันเอง จนถึงเวลา 5 ทุ่ม แฟนให้ดิฉันไปอาบ
น้ำพร้อมกับคุณชยันต์ และบอกให้ดิฉันกับคุณชยันต์ สนุกกันให้เต็มที่ ไม่ต้องเกรงใจคุณชยันต์ และดิฉันต่างก็อยู่
ในชุดแรกเกิด เราผลัดกันอาบน้ำให้กันและกัน ดิฉันอดไม่ได้ที่ลูบคลำส่วนนั้นของคุณชยันต์ จนที่สุดดิฉันต้อง
ใช้ปากกับส่วนนั้น ยังไม่ทันที่คุณชยันต์ จะทำให้ดิฉันบ้าง แฟนก็เรียกเสียก่อน บอกให้มาสนุกกันในห้องเถอะอยาก
จะนั่งดู เราจึงมาเริ่มต้นกันใหม่โดยแฟนดิฉันนั่งดูอยู่ใก้ลๆ คุณชยันต์ เขาสุภาพนิ่มนวลมากค่ะ จมูกและลิ้น
ของเขาวนเวียนอยู่ที่ใบหน้าซอกคอของดิฉัน บางครั้งเราก็แลกลิ้นกัน

อ่านต่อ >>>